daohoangcuong.com

Bài viết này mang tính chất tổng hợp 1 số đoạn code hữu ích với người làm facebook.

(Update tới tháng 10 năm 2014)

1- Code mời bạn bè like 1 fanpage nào đó (chỉ cần biết ID của page đó) (gần như 70% bạn được mời)

http://notepad.cc/codemoilike-hoangcuong

Lưu ý: thay đoạn ID: id=729487160427182 bằng ID của fanpage mà bạn muốn mời like., chúng ta sẽ có 3 vị trí phải thay ở gần nhau.

2- Code mời bạn bè tham dự 1 event 

Lưu ý: 1 số giao diện mới đang không dùng được code này.

http://notepad.cc/codeevent-hoangcuong

3- Code đặt câu hỏi trên fanpage

http://notepad.cc/codeask-hoangcuong

 4- Code thêm bạn bè vào group

code này chỉ thêm được bạn bè của mình vào group. Lưu ý thêm tới 800 bạn là nên f5 hay tắt đi, tránh bị FB block nick.

http://notepad.cc/addgroup-hoangcuong

Facebook Comments

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here